fbpx

Sauli Tikka

Sauli Tikka

Sauli on valmistunut matemaatikoksi Helsingin yliopistolta. Hän tutustui joogaan ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana isänsä kirjahyllystä löytämänsä joogateoksen myötä. Sauli ei tuolloin päässyt harjoituksissa vielä kovin pitkälle, mutta ensikosketus jätti hänen sisälleen kytevän tulen, joka sai odottaa reilut 10 vuotta roihahtamistaan.

Vuosien varrella tutustuin melko laajalti sekä itämaisiin että länsimaisiin henkisiin ja esoteerisiin perinteisiin, mutta aiheiden laajuus ja hajanaisuus sekä selkeän viitekehyksen puute vaivasi aina minua. Lopulta noin kaksi vuotta sitten tartuin samaan kirjaan kuin teinivuosinani ja aloitin säännöllisen, itsenäisen harjoittelun. Muistan hyvin pian oivaltaneeni muun muassa kasvojen rentoutuksen sekä oman kehon kuuntelun ja sitä kohtaan osoitetun lempeyden merkityksen.

Sauli huomasi kuitenkin oman ymmärryskykynsä loppuvan vastaantulevien lukuisten kysymysten edessä: hän tiesi tarvitsevansa opettajaa. Maailmanpuu podcastin kuuntelemisen myötä Sauli päätyi kokeilemaan shaktajoogaa.

Kaikki aiemmin tekemäni oivallukset asanaharjoituksesta ja sen intuitiivisella tasolla ymmärtämistäni hyödyistä saivat vahvistuksen aivan ensimmäisten Shaktalla viettämieni hetkien aikana. Tämä ruokki innostustani mahtavalla tavalla ja tiesin lähes välittömästi löytäneeni paikan, josta voisin löytää vastauksia kaikkiin joogaharjoitusta ja ylipäätään elämää koskeviin eksistentiaalisiin kysymyksiini. Tiesin, että käsilläni saattaisi vihdoinkin olla kokonaisvaltaista ymmärrystä ja tietoa vaaliva traditio – viitekehys, jonka puitteissa aivan kaikkea kuviteltavissa tai kuvittelemattomissa olevaa voisi käsittää.

Saulin asanaharjoitus muuttui pian päivittäiseksi ja jokainen Shakta-systeemin parissa vietetty päivä tuntuu selkeyttävän asioita ja vievän ymmärrystä kohti luonnollista, virtaavaa tilaansa. Saulille kävi selväksi, että Shaktan opettajankoulutus olisi seuraava askel.

Shaktan traditionaalisen ymmärryksen mukaisen maailmankuvan hiljalleen avautuessa tuntuu, että monet asiat, niin ajatuksissa kuin aivan arjessakin, loksahtavat paikalleen ja saavat yllättäen merkityksen. Joogamatolla, asana- tai vaikkapa pranayama-harjoituksen parissa koetut asiat eivät rajoitu pelkästään joogatuntiin. Esimerkiksi hengityksen rytmin tai ajatusten luonnollisen, esteettömän virtaamisen löytyminen joogamatolla siirtyvät suhtautumiseen hektisessä maailmassa ympärillä sykkiviin asioihin.

Joogan kautta Sauli on ottanut askeleita kohti yhä kokonaisempaa elämisen ja olemisen tapaa. Saulille jooga tarkoittaa koko olemisen spektrillä tapahtuvaa ja sen ylittävää omakohtaisen kokemuksen synnyttävää yhteyttä. Joogan ohjaaminen on hänelle tapa syventää tätä yhteyttä edelleen ja viedä opiskelua eteenpäin.

Pahakseni en tietenkään pane, että joogan opiskelu sivuaa omaa erikoisosaamisaluettani, matematiikkaa, monessakin kohtaa. Toisaalta joogan vahvasti käytännöllinen ja kehollinen aspekti vetoaa vastapainoksi abstraktille ajattelutyölle matematiikan parissa. Uskon näiden kahden asian myös tukevan toisiaan. Shaktalla tulee kauniisti esille tekemiemme harjoitusten ja käyttämiemme ilmausten muodossa kuinka traditionaaliset opit muovautuvat ajassa sopivaan muotoon, tässä tapauksessa siis modernille länsimaiselle ihmiselle sopivaksi, mutta säilyttävät ajattoman sisältönsä ytimessään.