fbpx

Shaktajooga tieteellisen tutkimuksen kohteena

Shaktajooga tieteellisen tutkimuksen kohteena

Useimmat shaktajoogaa kokeilleet tuntevat hyvin shaktajoogan kokonaisvaltaisen vaikutuksen mielen ja kehon toimintaan. Joogaopettajana minua on aina kiinnostanut todentaa nämä periaatteet tieteellisesti. Vuosien varrella tällä saralla on tehty pieniä askeleita esimerkiksi kysymällä joogatuntien vaikutuksista ja joogan aloittamisen vaativuustasosta yritysasiakkailtamme ja tekemällä mittauksia autonomisen hermoston toimintaa tarkkailevilla laitteilla.
 

Joogatuntien osallistujia viimeisen tunnin jälkeen

Syksyllä 2016 meille tarjoutui mahdollisuus toteuttaa pilottitutkimus yhteistyössä Suomen Akatemian rahoittaman CoPassion-hankkeen ja Niemikotisäätiön ylläpitämän, toiminnalliseen kuntoutukseen keskittyvän kulttuuripaja Elviksen kanssa. Hankkeessa selvitettiin viikottaisen joogaharjoituksen vaikutuksia kyselylomakkeiden avulla. Lomakkeissa kysyttiin muun muassa elämäntyytyväisyydestä, stressistä, elinvoimaisuudesta ja kehon tuntemuksista. Tutkimuksessa oli mukana myös kontrolliryhmä, joka osallistui normaalisti Elviksen toimintaan, mutta ei joogannut syksyn aikana.
 
Kyselylomakkeiden täyttämisen jälkeen kokoonnuimme Shakta Joogakoululle aina perjantai-iltapäivisin puolentoista tunnin mittaiselle joogatunnille. Suurin osa osallistujista ei ollut kokeillut joogaa aiemmin ja joillenkin lähtökohdat joogaharjoitukselle olivat todella haastavat.
 
Ensimmäisellä tunnilla teimme suhteellisen kevyen joogaharjoituksen ja jätimme runsaasti aikaa omista kokemuksista kertomiseen ja kysymysten esittämiseen. Joogatunnin jälkeen monet osallistujat huomasivat jo, millainen voima rentoutuksessa piileekään. Kaikki pääsivät joogaharjoituksessa loppuun saakka ja viimeisen śavāsanan jälkeen joogamatolta nousi elinvoimaista ja silminnähden innostunutta väkeä.
 
Useimmille osallistujille todellinen rentoutuminen alkoi kuitenkin tapahtua vasta viidennen harjoituskerran jälkeen. Eräs osallistuja ilmaisi tutkimuksen vapaassa palautteessa asian näin:
 

Kun aloitin tunnit, rentoutuminen oli mahdotonta. Kahdeksannella tunnilla rentouduin ensimmäistä kertaa täysin viimeisessä savasanassa. Puolivälissä tutkimusta rauhallisuuden ja onnen tunteet arjessani lisääntyivät. Varsinkin nyt tutkimuksen jälkeen on selvää että huomattava muutos on tapahtunut. Tosin teen Tri dosha -sarjaa useita kertoja viikossa kotonakin. Erityisesti kotona tehtävien harjoitusten aikainen rentous on lisääntynyt. Useina iltoina ja aamupäiväivinä harjoitusten jälkeen saatan olla erityisen rauhallinen, eivätkä minua normaalisti jatkuvasti vaivaavat lihasten jännitystilat tunnu.

 
Joogatuntien jälkeen tehdyissä mittauksissa muutoksia todella oli tapahtunut: negatiiviset tunteet sekä depressio, ahdistuneisuus ja stressi olivat vähentyneet. Kyseiset muutokset olivat tilastollisesti merkittäviä, mutta tutkimus- ja kontrolliryhmien pienuuden vuoksi niistä ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tulokset ovat siis lupaavia, mutta lisää tutkimusta isommalla otannalla tarvitaan.
 

Osallistujat kokivat fyysisen terveydentilansa kohentuneen.

Depressio, ahdistuneisuus ja stressi laskivat.

Psykologisen kyvykkyyden tunne koheni hieman.

 
 
Näin joogaopettajan näkökulmasta tulokset olivat hyvin linjassa sen kanssa, mitä Shaktalla käyvät ihmiset kokemuksistaan kertovat. Ensimmäiset joogatunnit voivat lähtökohdista riippuen olla erittäin haasteellisia, mutta ne antavat joka tapauksessa selkeän lupauksen shaktajoogan toimivuudesta.
 
Mikäli harjoitus jatkuu ja asanoilla käy vähintään kerran viikossa, tulokset alkavat todella näkyä jo viiden harjoituskerran jälkeen. Tämä tutkimus näyttää myös mittareiden valossa, miten asanaharjoituksen ottaminen osaksi arkea syventää vaikutuksia ja pidemmän päälle muutoksia alkaa tapahtua jopa mielen syvimmissä kerroksissa.
 
 
 
Lue tarkempia tutkimustuloksia täällä >>
 
 
 
 
 
 
 
Otto Kronqvist opettaa joogaa ja asuu Helsingissä. Hän on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta ja sen jälkeen laajentanut perspektiiviään Shri Kali Ashramissa Etelä-Intiassa.

 
 
<< Takaisin blogiin